ŽAtevné Práce

Ponúkame profesionálnu službu v oblasti aplikácie digestátu a hnojnice. Aplikácia na pozemok je možná povrchovo alebo vpravením priamo do pôdy. Aplikácia je zabezpečená Traktorom Massey Ferguson a aplikačnou cisternou Samson, ktorá je vybavená diskovým aplikátorem (šírka 5m), aplikátorem Glidefix (šírka 12m) a aplikátorom Striptil (8 riadkov pasove obrabanie pody). Nádrž aplikátoru o objeme 20m3 sa naplní zhruba za 3 minúty. Dávkovanie množstva tekutých hnojív do pôdy sa automaticky riadi počitačom. Dopravu materiálu vieme zabezpečiť štyrminávoznými traktrmi JCBFastrac s maximálnou rýchlosťou 70 km/h spolu so štyrmi návoznými cisternami Zunhammer. Každá návozná cisterna má objem 20m3 a je vybavená vlastným sacím čerpadlom. Vďaka tomu vieme pokryť väščí rádius v okolí bioplynovej stanice. Prečerpávanie hmoty z návozných cisterien je možné uskutočniť aj mimo pozemok čím je elimovaná jazda po pozemku a následné znečistenie komunikácií. Denná výkonnosť celej súpravy je 1000m3 vyaplikovanej a zapravenej hmoty. Vďaka vysokej spoľahlivosti a veľkej výkonnosti dochádza k optimálnemu využitiu tekutív hnojív v kratkych lehotách. Výsledná cena závisi od individualných požiadavok zákazníka.