Aplikácia digestátu a hnojovice

Ponúkame profesionálnu službu v oblasti aplikácie digestátu a hnojovice. Aplikácia na pozemok je možná povrchovo alebo vpravením priamo do pôdy. Aplikácia je zabezpečená Traktorom Massey Ferguson a aplikačnou cisternou Samson, ktorá je vybavená: Nádrž aplikátoru  o objeme 20m3 sa naplní zhruba za 3 minúty. Dávkovanie množstva tekutých hnojív do pôdy sa automaticky riadi počítačom. Dopravu materiálu vieme zabezpečiť štyrmi návoznými traktormi JCBFastrac s maximálnou rýchlosťou 70 km/h spolu so štyrmi návoznými cisternami Zunhammer. Každá návozná cisterna má objem 20m3 a je vybavená vlastným sacím čerpadlom. Vďaka tomu vieme pokryť väčší rádius v okolí bioplynovej stanice. Prečerpávanie hmoty z návozných cisterien je možné uskutočniť aj mimo pozemok čím je eliminovaná jazda po pozemku a následné znečistenie komunikácií. Denná výkonnosť celej súpravy je približne 1000m3 vyaplikovanej a zapravenej hmoty. Vďaka vysokej spoľahlivosti a veľkej výkonnosti dochádza k optimálnemu využitiu tekutých hnojív v krátkych lehotách. Výsledná cena závisí od individuálnych požiadavok zákazníka.