Silážovanie

Rezačka New Hollad s traktorom JCB
Traktor JCB s veľkoobjemným vlekom Joskin
Rezačka New Holland
Rezačka New Holland
Traktor JCB s rezačkou New Holland
Traktor JCB s rezačkou New Holland
Traktor JCB s rezačkou New Holland
Traktor JCB s rezačkou New Holland
Traktor JCB s rezačkou New Holland
Traktor JCB s veľkoobjemným vlekom
Traktor JCB s rezačkou New Holland
Dva traktory JCB s veľkoobjemými vlekmi
Traktor JCB s rezačkou New Holland
Traktor Massey Ferguson s vrstviacou radlicou
Traktor Massey Ferguson s vrstviacou radlicou

Poskytujeme profesionálne mechanizačné služby pre zber, odvoz a uskladnenie siláže. Silážna linka sa skladá z rezania, odvozu a prác na silážnej jame.

Rezanie

Rezanie je realizované rezačkou New Holland FR650 s 8 riadkovým adaptérom Kemper s malými kotúčmi.

Odvoz

Na odvoz poskytujeme až 4 traktory JCB Fastrac spolu s veľko-objemnými vlekmi s kapacitou 53-60m3.

Rozhŕňanie na jame

Na rozhŕňanie používame traktor Massey Ferguson spolu s 5 m vrstviacou radlicou.

Tlačenie na jame

Tlačí sa pomocou traktoru Fastrac spolu s vagónovými kolesami s hmotnosťou 4,5t.

Realizujeme aj rezanie siláže priamym zberom

Zber sa uskutočňuje pomocou špeciálneho adaptéru. Jediným prejazdom sa vykoná kosenie a zhrňovanie.