Fotogaléria

Aplikácia digestátu a hnojovice

Traktor JCB s návoznou cistenou Zunhammer
Traktor Massey Ferguson s aplikačnou cisternou Samson
Prečerpávanie materiálu z návoznej cisterny do aplikačnej cisterny
Traktor Massey Ferguson s aplikačnou cisternou Samson
Traktor Massey Ferguson s aplikačnou cisternou Samson
Traktor Massey Ferguson s aplikačnou cisternou Samson
Aplikácia digestátu
Aplikácia digestátu
Aplikácia digestátu
Prečerpávanie materiálu z návoznej cisterny do aplikačnej cisterny
Prečerpávanie materiálu z návoznej cisterny do aplikačnej cisterny
Traktor Massey Ferguson s aplikačnou cisternou Samson
Prečerpávanie materiálu z návoznej cisterny do aplikačnej cisterny
Aplikácia digestátu
Traktor Massey Ferguson s aplikačnou cisternou Samson

Silážovanie

Rezačka New Hollad s traktorom JCB
Traktor JCB s veľkoobjemným vlekom Joskin
Rezačka New Holland
Rezačka New Holland
Traktor JCB s rezačkou New Holland
Traktor JCB s rezačkou New Holland
Traktor JCB s rezačkou New Holland
Traktor JCB s rezačkou New Holland
Traktor JCB s rezačkou New Holland
Traktor JCB s veľkoobjemným vlekom
Traktor JCB s rezačkou New Holland
Dva traktory JCB s veľkoobjemými vlekmi
Traktor JCB s rezačkou New Holland
Traktor Massey Ferguson s vrstviacou radlicou
Traktor Massey Ferguson s vrstviacou radlicou

Senážovanie

Rezačka New Holland s traktorom
Rezačka New Holland s traktorom
Rezačka New Holland s traktorom
Rezačka a dva traktory s veľkoobjemnými vlekmi
Rezačka New Holland s Tatrou
Rezačka New Holland
Rezačka New Holland s traktorom
Rezačka New Holland s Tatrou
Rezačka New Holland s traktorom
Rezačka New Holland s traktorom
Rezačka
Rezačka New Holland s traktorom
Rezačka New Holland s traktorom
Rezačka New Holland s traktorom
Rezačka New Holland s Tatrou

Spracovanie sena

Lis Krone s traktorom
Lis Krone s traktorom
Žacia kombinácia EasyCut
Žacia kombinácia EasyCut
Žacia kombinácia EasyCut
Žacia kombinácia EasyCut
Žacia kombinácia EasyCut
Žacia kombinácia EasyCut
Žacia kombinácia EasyCut
Žacia kombinácia EasyCut
Žacia kombinácia EasyCut
Manipulátor nakladá balíky na auto
Riadkovač Swadro 1400
Riadkovač Swadro 1400
Balíky na nákladnom aute